Kursy z naszej oferty przeznaczone są dla dzieci od szóstego roku życia – osiągnięcie zbliżonego wieku umożliwia bowiem swobodę komunikacji oraz ułatwia organizację pracy w grupie. W celu zapewnienia warunków sprzyjających nieskrępowanej aktywności, staramy się tworzyć grupy mając na uwadze podobny wiek oraz indywidualne cechy uczniów.

Liczebność grupy nie przekracza siedmiorga dzieci – pozwala to naszym lektorom na poświęcenie optymalnej ilości czasu i uwagi każdemu z uczniów.

Nauczanie najmłodszych w naszej szkole opiera się na aktywnym przyswajaniu języka angielskiego na poziomie adekwatnym do wieku i potrzeb dziecka. Korzystamy z podręczników zawierających treści edukacyjne przedstawione w interesującej, sprzyjającej pobudzaniu kreatywności formie, co pozwala dzieciom budować pewność pierwszych wypowiedzi w naturalnych dla nich warunkach.

Na każdym etapie nauczania skupiamy się na praktycznym wykorzystaniu wiedzy zachęcając uczniów do swobodnego produkowania wypowiedzi w obcym języku.

Przyjazna atmosfera w klasie ułatwia nawiązywanie kontaktów między rówieśnikami, co przyczynia się znacząco do wyników pracy. Na podwyższenie komfortu dzieci wpływa również prawidłowe oświetlenie oraz plan zagospodarowania sal zgodny z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi odpowiednich warunków do nauki.

W wypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do rozmowy z naszymi lektorami.

Call Now Button