Metoda bezpośrednia skierowana jest dla osób pragnących szybko zacząć mówić po angielsku, dla których mniej ważnymi aspektami w nauce angielskiego jest pisanie esejów czy interpretowanie skomplikowanych gramatycznych ćwiczeń. Gramatyka oraz pisanie są w metodzie DIRECT wprowadzane w bardzo delikatny i wyważony sposób, co pomaga skupić zajęcia na nieustającej rozmowie w języku angielskim. Kolejną zaletą metody bezpośredniej jest możliwość jej stosowania niezależnie od wieku słuchaczy.

Nauczanie metodą DIRECT odbywa następująco. Lektorzy tłumaczą nowy materiał, który jest podzielony na małe bloki leksykalno-gramatyczne i z dużą prędkością zadają pytania mające na celu ćwiczenie danego słownictwa. Słuchacze pod ścisłym nadzorem lektora odpowiadają na pytania, przez co aktywują słownictwo i przyswajają struktury gramatyczne w naturalny sposób.

Praca z podręcznikiem w trakcie lekcji wymagana jest tylko podczas bardzo krótkich ćwiczeń czytania i sprawdzania tekstów pisanych, dzięki czemu 95% zajęć pozostaje na rozwijanie mówienia. Podczas każdych kolejnych zajęć następuje powtórka materiału z kilku poprzednich lekcji, co jest kluczem do ostatecznej aktywacji słownictwa i przyswojenia form gramatycznych. Powtórki odbywają się w szybszym tempie niż wprowadzanie nowego materiału; lektorzy nie wyjaśniają znaczenia wszystkich słów, przez co lekcja nabiera bardzo dynamicznego tempa. Dodatkowo, w ramach samodzielnej pracy w domu, słuchacze korzystają z podręczników oraz nagrań w formacie MP3 z całym materiałem książki.

Kurs tą metodą podzielony jest na dwanaście etapów. Przez cały kurs słuchacze poznają 3950 nowych słów jedynie w oparciu o podręczniki, co oznacza, że już w ciągu dwóch pierwszych miesięcy nauki przyswajanych jest około 700 słów. Ogólna liczba poznawanych słów przy użyciu metody DIRECT rośnie proporcjonalnie do kwalifikacji lektorów, którzy zawsze, niezależnie od podręczników, rozwijają słownictwo swoich słuchaczy w oparciu o ich potrzeby oraz sytuacje wynikające z kontekstu danej lekcji. Po każdym etapie słuchacze zdają egzamin, po zdaniu którego otrzymują promocję do następnego etapu. Na koniec nauki każdy słuchacz otrzymuje certyfikat ukończenia kursu Direct Method for English w Proacademy.pl.

Metoda DIRECT pozwala na przełamanie nieśmiałości już na pierwszych zajęciach. Każdy uczestnik bierze interaktywny udział w lekcjach, rozmawiając z lektorami oraz innymi słuchaczami. Metoda została opracowana z myślą o nadążaniu za szybko zmieniającym się językiem angielskim.

DIRECT oferuje:

  • ciekawą treść w konwersacyjnej angielszczyźnie
  • praktyczne i zaktualizowane słownictwo
  • transkrypcję fonetyczną nowego słownictwa
  • przejrzystą i atrakcyjną szatę graficzną podręczników
  • podręczniki z nagraniami w formacie MP3 zawierające wszystkie lekcje
  • przystępnie wyłożoną gramatykę wraz z ćwiczeniami

Aby dowiedzieć się więcej o metodzie i podręcznikach przejdź na oficjalną stronę wydawnictwa

Direct Method for English.

Call Now Button