Kursy kierowane są do wszystkich, którzy chcą nauczyć się języka angielskiego w stopniu pozwalającym na komunikację w krajach anglojęzycznych, podniesienie kwalifikacji zawodowych czy też swobodną konwersację w obcym języku. Kursy języka angielskiego dla dorosłych prowadzone są w oparciu o zrównoważone stosowanie wielu metod nauczania jednocześnie, komponowanych indywidualnie według potrzeb uczniów. Powyższy system, rekomendowany przez autorytety z dziedziny metodyki, zapewnia możliwość najbardziej efektywnego wykorzystania naturalnych predyspozycji językowych naszych słuchaczy.

Tworzymy wyłącznie grupy uczniów w podobnym wieku będących na zbliżonym poziomie zaawansowania, aby umożliwić standaryzację długoterminowego planu nauczania oraz zapewnić jak największy komfort w nawiązywaniu relacji pomiędzy uczestnikami kursu. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie dotyczące organizacji grup.

Powszechnie występującym powodem spadku motywacji u uczniów jest brak dostatecznej możliwości wykorzystania praktycznego posiadanej wiedzy, co wynika głównie z szeroko stosowanych metod skupiających się na rozwijaniu umiejętności pisania oraz czytania. Dlatego też nasi lektorzy kładą szczególny nacisk na rozwijanie biegłości w mowie zachowując przy tym dbałość o praktyczne zastosowanie zasad gramatyki. Koncentracja na zastosowaniu języka w sytuacjach codziennych skutkuje wzrostem motywacji uczniów zauważających efekty swojej pracy.

Nie mniej istotnym elementem nauczania jest wybór podręczników. Dokonujemy szczegółowej selekcji treści w porozumieniu z wykwalifikowanymi metodykami języka angielskiego. Korzystamy jedynie z ofert renomowanych wydawnictw zapewniając naszym uczniom podręczniki w ramach kursu.

Nasze grupy liczą od dwóch do siedmiu osób zapewniając lektorowi możliwość poświęcenia wystarczającej ilości uwagi każdemu z słuchaczy, co zwiększa znacząco tempo realizowania standardowych założeń nauczania. Organizujemy również kursy indywidualne umożliwiające personalizację toku nauczania w zależności od wymagań naszych uczniów.

Call Now Button