Kursy dla młodzieży prowadzone są w założeniu jak najlepszego przygotowania uczniów do egzaminów oraz nabycia praktycznych umiejętności pozwalających na swobodną komunikację w języku angielskim. Posiadamy kadrę wykwalifikowanych lektorów będących w stanie sprostać wymaganiom naszych klientów.

Grupy przez nas tworzone liczą do sześciu osób w podobnym wieku, są również spójne pod względem poziomu zaawansowania oraz podlegają modyfikacjom zgodnie z preferencjami uczniów. Wybieramy podręczniki kierując się indywidualnymi potrzebami naszych słuchaczy zapewniając tym samym selekcję treści ułatwiającą dostosowanie toku nauczania do predyspozycji ucznia oraz założonych przez niego celów.

Uczniów gimnazjów zapraszamy na kurs przygotowujący do egzaminów gimnazjalnych oraz rozwijania umiejętności językowych niezbędnych do kontynuowania edukacji.

Oferujemy również kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Kurs prowadzony jest przez egzaminatora maturalnego OKE. Koncentrujemy się w równej mierze na opanowaniu wiedzy potrzebnej na obszarze egzaminu ustnego jak i pisemnego.

Zapraszamy na rozmowę z naszymi lektorami.

ZADZWOŃ TERAZ