Kierujemy naszą ofertę do osób w średnim i podeszłym wieku mając na uwadze specyfikę danego obszaru działalności na polu edukacji, zwłaszcza w dziedzinie nauczania języków obcych.

Wbrew szeroko rozpowszechnionym opiniom przyswajanie wiedzy u osób starszych może przebiegać sprawnie i łączyć w sobie wiele zalet.

Proces samorealizacji na poziomie intelektualnym wspierany jest przez aspekt integracji grupy, co jest szczególnie istotne wśród osób w dojrzałym wieku.
Szczegółowy plan nauczania ustalamy po konsultacji z klientem oraz przyporządkowaniu do odpowiadającej poziomem grupy. Ma to na celu zarówno optymalizację procesu nauczania, jak i zapewnienie przyjaznej atmosfery panującej pomiędzy uczestnikami kursu. Tworzymy małe grupy, co umożliwia naszym lektorom sprostanie wymaganiom wszystkich uczniów zapewniając jednocześnie rozwijanie umiejętności komunikacji w języku angielskim.

Naszym priorytetem jest tworzenie komfortowych warunków do nauki języka angielskiego na podstawie indywidualnych zapatrywań naszych klientów.

Call Now Button