Prowadzimy kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasistów. Kurs, poza rozszerzaniem ogólnych umiejętności posługiwania się językiem angielskim, skupia się na oswojeniu uczniów z formatem egzaminu.

ZADZWOŃ TERAZ