Kursy z naszej oferty przeznaczone są dla dzieci od 6. roku życia – osiągnięcie zbliżonego wieku umożliwia bowiem swobodę komunikacji oraz ułatwia organizację pracy w grupie. W celu zapewnienia warunków jak najbardziej sprzyjających nieskrępowanej aktywności, staramy się tworzyć grupy mając na uwadze podobny wiek oraz indywidualne cechy uczniów.

Liczebność grupy nie przekracza sześciorga dzieci – pozwala to naszym lektorom na poświęcenie optymalnej ilości czasu i uwagi każdemu z uczniów.

Nauczanie najmłodszych w naszej szkole opiera się na aktywnym przyswajaniu języka angielskiego na poziomie adekwatnym do wieku i potrzeb dziecka. Korzystamy z podręczników zawierających treści edukacyjne przedstawione w interesującej, sprzyjającej pobudzaniu kreatywności formie, co pozwala dzieciom budować pewność pierwszych wypowiedzi w naturalnych dla nich warunkach.

metod uczenia się, co zwiększa efektywność jego pracy oraz poziom satysfakcji osiągany dzięki zauważalnym efektom. Na każdym etapie nauczania skupiamy się na praktycznym wykorzystaniu wiedzy zachęcając uczniów do swobodnego produkowania wypowiedzi w obcym języku.

Przyjazna atmosfera w klasie ułatwia nawiązywanie kontaktów między rówieśnikami, co przyczynia się znacząco do wyników pracy. Na podwyższenie komfortu dzieci wpływa również prawidłowe oświetlenie oraz plan zagospodarowania sal zgodny z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi odpowiednich warunków do nauki.

W wypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do rozmowy z naszymi lektorami.

Facebook

Google Plus

YouTube